Čítanie súboru po riadkoch    Načítanie súboru do premennej   Kontrola existencie súboru*    Základná práca so súbormi    Vytvorenie zástupcu (ikony) Zoznam súborov v adresári*   Informácie o súboroch    Atribúty súborov    Adresáre a MS-DOS* freeware MIRKOSOFTu O mne a MIRKOSOFTe