Veľkosť súboru

Debug.Print "Veľkosť súboru je: " & FileLen("C:\msdos.sys")_
& " bajtov."

Dátum vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru

Debug.Print FileDateTime ("C:\autoexec.bat")

Prípona súboru

Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Debug.Print fso.GetExtensionName ("C:\msdos.sys")

Meno súboru

Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Debug.Print fso.GetBaseName ("C:\msdos.sys")

Krátke meno súboru alebo adresára

Dim fso As Object, fld As Object, meno As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fld = fso.GetFolder ("C:\Documents and Settings")
Set meno = fso.GetFile ("C:\WINDOWS\Windows Update.log")
Debug.Print fld.ShortName, meno.ShortName