Kopírovanie súboru

FileCopy "C:\msdos.sys", "D:\msdos.sys
'pri kopírovaní otvorených súborov nastane chyba
'ak cieľový súbor už existuje bude bez varovania prepísaný

Presun alebo premenovanie súboru

'presun
Name "C:\subor.txt" As "D:\subor.txt"

'premenovanie
Name "C:\subor.txt" As "C:\novynazov.txt"

 

Mazanie súborov

Kill "C:\TEMP\*.*"

-pomocou FileSystemObject: 

Dim fso As Object
Set fso=CreateObject ("Scripting.FileSystemObject")
'ponechanie read-only súborov (implicitné nastavenie)
fso.DeleteFile "C:\TEMP\*.*", False
'zmazanie všetkých súborov
fso.DeleteFile "C:\TEMP\*.*", True