Adresáre a MS-DOS

MkDir ("C:\Novy")    'vytvorí nový adresár
ChDir ("C:\Novy")    'zmení aktuálny adresár
RmDir ("C:\Novy")    'odstráni adresár

Aktuálny adresár

'aktuálny adresár aktuálneho disku
Debug.Print CurDir        'pre vb6
Console.Writeline CurDir  'pre vb.net
'aktuálny adresár disku C
Debug.Print CurDir("C:")         'pre vb6
Console.Writeline CurDir ("C:")  'pre vb.net

Prechod na iný disk

'aktuálny disk je disk D:
ChDir "D:\Temp"    'aktuálny adresár je D:\Temp
ChDir "C:\Temp"    'aktuálny adresár je stále D:\Temp
ChDrive "C:"       'aktuálny adresár je C:\Temp