Zoznam súborov v adresári

'vypísanie všetkých aj skrytých a systémových súborov
Dim a As String
a = Dir("C:\WINDOWS\*.*", vbHidden + vbSystem)
Do While Len(a) <> 0
   Debug.Print fso.FileExists (a)       'pre vb6
   Console.Writeline so.FileExists (a)  'pre vb.net
   a = Dir()
Loop