VBScript a register XP... (platí aj pre platformu .net) 
  Definícia WSHShell    WSHShell.environment    RegRead...    RegWrite...    RegDelete...   Použiteľné skratky   Zaujímavé miesta registra Windows XP freeware MIRKOSOFTu O mne a MIRKOSOFTe