world wide web

Navštívte:
http://msdn.microsoft.com
   
-na tejto stránke nájdete všetko o produktoch Visual Studio a jemu príbuzným
   -tiež je tu možné stiahnuť trial verzie najnovších produktov

http://msdn.microsoft.com/vbasic/
   
-stránka je zameraná konkrétne na Visual Basic a jeho vývoj

http://mspress.microsoft.com/
   
-úplné informácie o vydaných knihách Microsoft Press s možnosťou objednania

Odkazy na web Computer Press a Grada
http://knihy.cpress.cz/Pocitac/
http://www.grada.cz/katalog/pocitace-a-komunikace/

Literatúra
*CP Books je zmenený názov Computer Press

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional krok za krokem +CD
   
-kniha pre začiatočníkov, ktorí s VB ešte nepracovali
   Computer Press 2003 (originál Microsoft Press 1998), 2. vydanie

1001 tipů a triků pro Visual Basic
   -veľmi obsažná kniha, z ktorej som čerpal aj ja pre tieto stránky
   Computer Press 2003, 2. vydanie

Mistrovství v Microsoft Visuual Basicu 6.0 +CD
  
-kniha pre vývojárov, ktorí už majú znalosti jazyka
   Computer Press 1999 (originál Microsoft Press 1999), 1. vydanie

Visual Basic pro SQL Server Průvodce tvorbou databázových aplikací + CD
  -staršia kniha, ktorá poslúži aj dnes množstvom informácií pre databázové aplikácie
  Computer Press 1998 (originál Microsoft Press 1997), 1. vydanie

Microsoft Visual Basic Scripting Příručka programátora + CD
 -kniha podrobne popisujúca skriptovací jazyk VBScript, ktorý umožní zmeniť Vaše statické webové stránky na interaktívne
 -je vhodná aj pre začiiatočníkov
 Computer Press 1999 (originál Microsoft Press 1998), 1. vydanie

Přecházíme na Microsoft Visual Basic .NET
   -
kniha určená programátorom, ktorí chcú poznať nové rysy jazyka
   -je zameraná predovšetkým na upgrade aplikácií napísaných vo Visual Basicu 6.0 do VB.NET
   Computer Press 2002 (originál Microsoft Press 2002), 1. vydanie

Myslíme v jazyku Visual Basic .NET (2 diely)
   -
kniha sprevádza aj začínajúcich programátorov jazykom VB.NET
   -obsahuje aj pokročilé témy, takže je obsažná aj pre pokročilích programátorov
   Grada 2003 (originál Sybex 2002), 1. vydanie

Visual Basic .NET v kostce
  -
referenčná príručka obsahujúca kompletnú dokumentáciu všetkých funkcií jazyka
   -obsahuje aj popis rozdielov Visual Basicu 6 a VB.NET
   Grada 2003 (originál O'Reilly & Associates, Inc. 2002), 2. vydanie

Visual Basic .NET Hotová řešení + CD
 
-kniha popisujúca mnohé pokročilé triky, ktoré sa dajú hneď použiť vo vlastných aplikáciách
 -zdrojové kódy tipov a trikov sú na priloženom CD
 CP Books* 2005
, 1. vydanie

Vytváříme webové stránky v programu Microsoft Visual Web Developer 2005 + CD
-kniha, popisujúca vytváranie webových aplikácií technológiou ASP.NET prakticky bez programovania
-Visual Web Developer je súčasťou nového Visual Studia 2005 takže môžete webové stránky upravovať aj pomocou Visual Basicu 2005
-na priloženom CD nájdete aj kompletnú inštaláciu Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
-Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition je dostupné zdarma na stránkach Microsoftu
Computer Press 2005, 1. vydanie

Registr Microsoft Windows XP
   
-kvalitný popis registra WinXP a práce s ním
   -okrajovo popisuje aj Windows Script Host a jeho aplikovaním pomocou VBScriptu a JScriptu
   Computer Press 2004 (originál A-LIST, LLC 2002), 2. vydanie