Okno vždy navrchu (aj nad aktívnym)

Vo vb.NET majú formuláre novú vlastnosť TopMost, ktorá môže byť True alebo False.
Ak ju nastavíte na
True, daný formulár bude zobrazený nad všetkými oknami, a to aj nad aktívnym