Práca s prvkom RichTextBox

Zmena farby označeného textu:

'pomocou vlastnosti SelectionColor
RichTextBox1.SelectionColor = System.Drawing.Color.Blue

Štýl písma:

'nastavenie písma: Arial, vežkos 11, tučná kurzíva
RichTextBox1..Font = New System.Drawing.Font("Arial", 11, FontStyle.Bold Or FontStyle.Italic)
'FontStyle.Regular   = normálne
'FontStyle.Underline = podčiarknuté
'FontStyle.Strikeout = preškrtnuté

Zarovnanie:

RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center
RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left
RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right