Aplikácia v štýle Windows XP

Užívateľské rozhranie Windows XP má oproti predošlým verziám Windows jemnejší vzhľad. Ovládacie prvky ako tlačidlá, skupinové
rámčeky a dialógy s kartami sú jemne zaoblené a pri presune myši ponad ne sa zvýraznia jemnou oranžovou farbou. Aj keď vo VB.NET priamo v návrhu formulárov nie je možné štýl XP zobraziť, za behu skompilovaného programu to ide. Sú to tie isté prvky v behu programu iba zobrazené system štýlom.

Tu Vám ponúkam návod ako to dosiahnuť:

-v každom ovládacom prvku, ktorý má vlastnosť FlatStyle nastavte hodnotu na System. Tým docielite, že pre zobrazenie prvku bude  použitý systémový motív
-skompilujte aplikáciu
-v adresári, v ktorom je umiestnený skompilovaný exe súbor (obvykle adresár
bin), vytvorte tzv. súbor manifestu - je to  XML súbor,  ktorý obsahuje behové informácie o aplikácii (súbor môžete stiahnuť z rubriky Nástroje a utility)
-v Poznámkovom bloku vytvorte súbor s nasledujúcim obsahom:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"
manifestVersion="1.0">
        <dependency>
                <dependentAssembly>
                        <assemblyIdentity
                        type="win32"
                        name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
                        version="6.0.0.0"
                        processorArchitecture="X86"
                        publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
                        language="*"
                        />
                </dependentAssembly>
        </dependency>
</assembly>

-manifest file pomenujte <nazovexe>.manifest (ak sa aplikácia volá WindowsApp.exe, súbor bude pomenovaný   WindowsApp.exe.manifest)

*manifest file platí pre všetky súbory aplikácie, aj keď aplikácia obsahuje knižnice DLL atď., platí aj pre systémové dialógy
(ako msgbox atď.)

**Týmto spôsobom je možné dosiahnuť aj iný vzhľad - nastavený v systéme užívateľom. Napr. použil som ho v grafickom rozhraní Longhorn, čiže systém mal predvolené toto zobrazovanie a aplikácia akceptovala systémové nastavenia. Je možné, ak používate rôzne zmenené vzhľady Windows XP, že ich aplikácia bude akceptovať
(nemôžem potvrdiť, nemám to odskúšané, v prípade úspechu mi pošlite mail)