Typy kurzorov pre MousePointer

Pre niektoré ovládacie prvky je možné nastaviť vlastnosť MousePointer, ktorá určuje aký typ kurzoru bude zobrazený pri prechode nad ovládacím prvkom. Možné varianty sú:

0     vbDefault          Východzí
1     vbArrow            Šípka
2     vbCrosshair        Kríž
3     vbIbeam            Textový kurzor
4     vbIconPointer      Ikona
5     vbSizePointer      Presun formulára (veľkosť)
6     vbSizeNESW         Veľkosť SV,JZ
7     vbSizeNS           Veľkosť S,J
8     vbSizeNWSE         Veľkosť SZ,JV
9     vbSizeWE           Veľkosť ZV
10    vbUpArrow          Šípka hore
11    vbHourglass        Hodiny
12    vbNoDrop           Zákaz
13    vbArrowHourglass   Šípka a hodiny
14    vbArrowQuestion    Šípka a otáznik
15    vbSizeAll          Veľkosť JSZV
99    Custom*            Vlastný kurzor

*Pri hodnote Custom môžete nastaviť vo vlastnosti MouseIcon vlastnú ikonu