Formulár so zagužatenými rohmi    Okno navrchu*    Implicitné tlačidlo*    Uvožnenie pamäte    Zobrazenie znaku "&"  v menu* freeware MIRKOSOFTu O mne a MIRKOSOFTe