Pridávanie dát do databázy    Prechod na nový záznam    Vymazanie dát z databázy    Editovanie dát v databáe   Hľadanie dát v databáze   Hľadanie dát v Recordsete typu Table    Počet záznamov v databáze freeware MIRKOSOFTu O mne a MIRKOSOFTe