Grafické tlačidlo

Prvok CommandButton môže okrem textu obsahovať aj obrázok. Podporuje aj vlastnosti pre tlačidlo voľné, stlačené a zablokované.
Pre tlačidlo voľné je v prvku vlastnosť
Picture,
stlačené
DownPicture
neaktívne
DisabledPicture.
Aby to fungovalo musí byť vlastnosť
Style nastavená na hodnotu 1 = Graphical