Zablokovanie viacerých prvkov pomocou Frame

Ak použijete prvok Frame na skupinu prvkov, stačí ak zadáte Frame1.Enabled = False a všetky prvky vo Frame budú zablokované.