Rozdelenie PictureBoxu na oblasti

Ak potrebujete rozdeliť PictureBox na obdĺžnikové alebo štvorcové oblasti,
ktoré majú samostatne reagovať na udalosti vyvolané myšou a nechcete testovať
súradnice pri udalosti MouseDown, hodí sa na to ideálne prvok Image
- je priehľadný a môže zachytávať udalosti myši ako napr. Click, MouseUp atď.