CheckBox ako tlačidlo

Klasický CheckBox, alebo možnosť voľby (nastavenia) sa môže správať ako tlačidlo s tým rozdielom, že je stlačené alebo nie. Stačí nastaviť vlastnosť Style na 1. Rovnako ako grafické tlačidlo môže mať nastavený obrázok Picture, DownPicture a DisabledPicture