Tlač obsahu RichTextBoxu

'pomocou metódy SelPrint vytlačí označený text alebo celý obsah
RichTextBox1.SelPrint Printer.hDC

S výberom tlačiarne pomocou CommonDialog:

RichtTextBox1.SelPrint CommonDialog.hDC