Práca s prvkom RichTextBox

Zmena farby textu:

'pomocou vlastnosti SelColor
RichTextBox1.SelColor = RGB(255,255,0)

'alebo
RichTextBox1.SelColor = vbRed

Štýl písma:

'nastavenie písma: Arial CE, tučná kurzíva
RichTextBox1.SelFontName = "Arial CE"
RichTextBox1.SelBold = True
RichTextBox1.SelItalic = True
'.SelUnderline = podčiarknuté
'.SelStrikeThru = prečiarknuté

Zarovnanie:

RichTextBox1.SelAlignment =rtfCenter    'na stred
'rtfLeft = vžavo
'rtfRight = vpravo