Odvolanie poslednej operácie - Spä (Undo)

'pomocou funkcie API SendMessage
SendMessage Text1.hwnd, EM_UNDO, 0, 0